Een veel gehoord argument tegen het door patiënten zelf kweken van medicinale cannabis is dat de cannabis die bij de Apotheek verkrijgbaar is van ‘farmaceutische kwaliteit’ is, dit in tegenstelling tot zelf gekweekte cannabis.

In Nederland is er slechts een bedrijf dat legaal cannabis kweekt voor de Nederlandse (en buitenlandse) apotheken. Dit bedrijf, dat gevestigd is in Veendam, heet Bedrocan en staat onder toezicht van het Bureau Medicinale Canabis (BMC) van het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport. Zowel Bedrocan als het BMC spreken met regelmaat uit dat de cannabis die zij aanbieden een totaal ander product is dan cannabis zoals die in de coffeeshop te vinden is. Zij leveren namelijk cannabis van ‘farmaceutische kwaliteit.

Op de website van Bedrocan leggen zij uit wat deze farmaceutische kwaliteit inhoudt;

De cannabis van het BMC wordt onder gestandaardiseerde omstandigheden geteeld. Medicinale cannabis is van farmaceutische kwaliteit en heeft een constante samenstelling (gehalte THC tussen 80 en 120% van de gedeclareerde waarde). Men test medicinale cannabis bovendien op de afwezigheid van schimmels, bacteriën, pesticiden, zware metalen en andere ongewenste toevoegingen.

Het eerste punt waardoor cannabis van farmaceutische kwaliteit is is de marge waarbinnen het THC percentage valt. De sterkste soort medicinale cannabis die Bedrocan aanbiedt bevat 22 % THC en minder dan 1 % CBD. Om te voldoen aan deze ‘farmaceutische kwaliteit’ zou deze soort tussen de 17,6 % en 26,4 % THC moeten liggen. Om te kijken of deze farmaceutische standaard ook haalbaar is voor patiënten die hun eigen cannabis kweken liet het ICMC 6 samples analyseren.

Voor de samples is gekozen voor de cannabis strain White Widow. We vroegen zes verschillende medicinale cannabis kwekers een sample te nemen van hun oogst en stuurden dit op naar een Nederlands laboratorium.

Interessant aan deze zes analyses is dat er door alle 6 de kwekers gebruik werd gemaakt van zaden. Feitelijk zijn de planten van deze zes verschillende kwekers ‘zusjes’ van elkaar. Dit zal altijd voor meer genetisch verschil tussen de planten zorgen dan wanneer je cannabis uit stekken kweekt, zoals het geval is bij Bedrocan. Aangezien dit allemaal klonen van elkaar zijn is de basis genetica van elke plant exact gelijk.

Door middel van High Performance Liquid Chromatography werden de zes samples geanalyseerd. Uit de analyse resultaten kwam een een gemiddeld THC percentage van 15,34 %. Volgens de ‘farmaceutische standaard’ van Bedrocan zou hun cannabis in dat geval een THC percentage moeten hebben dat tussen de 12,2 % en de 18,4 %.

Het laagste THC percentage in de zes analyses kwam uit op 13,69 % THC en het hoogst gemeten percentage was 16,62 % THC. Deze analyse van zes samples maakt duidelijk dat zelfs als planten uit zaden worden gekweekt, in zes verschillende ruimtes, door zes verschillende kwekers, het mogelijk is om ruim binnen de marges te blijven die volgens Bedrocan een farmaceutische standaard zou zijn.

Dat, voor wat betreft het THC percentage, het behalen van een farmaceutische standaard voor patiënten die hun eigen medicinale cannabis kweken haalbaar is mag hiermee duidelijk zijn. Als we kijken naar het tweede deel van de ‘farmaceutische kwaliteit’ dan gaat dit om het belang van schone cannabis. Cannabis die dus vrij is van schimmels, pesticiden, zware metalen en andere ongewenste toevoegingen.

Om te kijken in hoeverre dit voorkomt bij de medicinale thuiskweker bekeken we een totaal van 60 analyses. In geen van deze analyses kwamen pesticiden, schimmels, of andere ongewenste toevoegingen voor. Er zaten in alle samples wel minimale hoeveelheden zware metalen. Dit is het geval in alle gewassen die op aarde gegroeid worden. De hoogst gemeten waarde zat echter lager dan een promille van de vastgestelde toxische waarde.

Kijkende naar het bovenstaande lijkt het er dus op dat elke kweker in Nederland in staat is om cannabis te kweken die voldoet aan de farmaceutische kwaliteit die Bedrocan voor haar cannabisproducten hanteert.

Welke keuze voor een individuele patiënt beter is is een persoonlijke afweging. Het ICMC geeft er de voorkeur aan dat patiënten zelf hun medicinale cannabis kweken. Dit geeft de patiënt een veel ruimere keuze in cannabis soorten waardoor er vaak een beter effect ervaren wordt dan met de beperkte keuze die Bedrocan op dit moment aanbiedt.Daarnaast zijn de kosten van medicinale cannabis in de Apotheek ontzettend hoog. De prijs voor 5 gram cannabis (flos) ligt op € 45,00. Als je deze 5 gram zelf kweekt liggen de kosten tussen de € 2,00 en € 5,00.