Naar schatting lijdt ongeveer 20% van de Europeanen in meer of mindere mate aan een vorm van chronische pijn. Veel voorkomende voorbeelden hiervan zijn chronische pijn in de gewrichten, de rug en neuropathische pijnen. 

Op het internet zijn vele getuigenissen te vinden over de werkzaamheid van cannabis bij chronische pijn. In dit artikel gaan we dieper in op de beschikbare wetenschap rondom dit onderwerp.

Chronische pijn

In het geval dat pijn langer dan 3 tot 6 maanden aanhoudt wordt er vaak gesproken over chronische pijn. Chronische pijn heeft, mede door de constante aanwezigheid, vaak een grote invloed op het leven van de patient en haar of zijn omgeving.

Naast de pijn is ook slaapgebrek een veel voorkomend gevolg van chronische pijn. Hierdoor kampt een groot deel van de chronische pijn patiënten met een chronisch slaap tekort. Cannabis lijkt naast een positief effect op pijn ook een positief effect te hebben op het slapen van patiënten.

Reguliere medicatie die veel wordt voorgeschreven komen uit de groep opiaten en NSAID’s. Helaas lijkt circa 64% van de patiënten met chronische pijn geen, of te weinig, baat te hebben bij deze reguliere medicatie. Toch wordt deze nog veel voorgeschreven bij chronische pijn. Steeds vaker blijkt dat deze medicijnen ernstige bijwerkingen en heftige verslavingen tot gevolg kunnen hebben. Recent besteedde de Volkskrant uitgebreid aandacht aan deze medicijnverslavingen.

Cannabis bij chronische pijn

Doordat chronische pijn vele verschillende oorzaken kan hebben zijn veel van de onderstaande onderzoeken uitgevoerd naar pijn als symptoom van een specifiek ziektebeeld, zoals bijvoorbeeld kanker of HIV.

Vanuit de wetenschap lijkt een groot en groeiend aantal klinische en anekdotische bewijzen ondersteuning te geven voor de efficiëntie van cannabis als pijnstiller. In vrijwel elk onderzoek dat tot op heden is uitgevoerd naar het effect van cannabis op pijn worden positieve resultaten waargenomen.

Verschillende stoffen uit de cannabis plant hebben interactie met endo-cannabinoïden receptoren. Via deze receptoren lijkt cannabis werkzaam te zijn bij pijnbestrijding.  Cannabis heeft hierdoor invloed op andere receptoren dan de receptoren welke geactiveerd worden door het gebruik van opiaten .

Doordat cannabis interactie heeft met een compleet ander lichaamseigen receptor-systeem lijkt een groot deel van de risico’s die voorkomen bij het gebruik van opiaten niet voor te komen bij het gebruik van cannabis. Een duidelijk voorbeeld hiervan is dat, in tegenstelling tot farmaceutische pijnstillers, er bij cannabis geen risico bestaat op een dodelijke overdosis.

Cannabis lijkt, in tegenstelling tot de veel gebruikte reguliere medicijnen, weinig  negatieve bijwerkingen te hebben. Genoemde bijwerkingen uit de bovenstaande onderzoeken zijn bijvoorbeeld; een positief effect op het humeur, duizeligheid, ontspanning, een gevoel van euforie, een droge mond en droge ogen. De bijwerkingen lijken veelal verband te hebben met (over)dosering en/of een onjuiste keuze van de cannabis-soort

Cannabis in combinatie met opiaten

Naast haar eigen pijnstillende werking lijkt medicinale cannabis ook de werkzaamheid van opiaten te verbeteren. Cannabis lijkt dit te doen zonder de hoeveelheid opiaten in het bloed te verhogen. Hierdoor lijkt cannabis veilig gebruikt te kunnen worden naast opiaat-gebaseerde medicatie.

Verschillende onderzoeken hebben een duidelijk verbetering in de pijnbestrijding laten zien bij patiënten welke morfine en oxycodon gebruiken in combinatie met verdampte cannabis. Dit resultaat wordt zowel gezien bij chronische pijn als bij posttraumatische en postchirurgische pijn.

Cannabis, een veiligere keuze

Voor chronische pijn-patiënten die verlichting ondervinden bij het gebruik van cannabis lijkt cannabis een veiligere keuze te zijn dan het overgrote deel van de medicatie dat nu  wordt voorgeschreven door artsen.

In 5000 jaar geschiedschrijving over cannabis is er nog nooit een geval beschreven van een directe overdosis door cannabisgebruik. Dit in tegenstelling tot opiaten die, alleen in de verenigde staten, zorgen voor circa 115 doden per dag.  

Het Informatiecentrum Medicinale Cannabis roept Nederlandse (huis)artsen daarom op serieus te kijken naar de mogelijkheden van medicinale cannabis bij chronische pijn-klachten. Zeker in het geval dat een patient zelf aangeeft verlichting te ervaren dankzij cannabis zou deze optie serieus moeten worden bekeken.

Indien je naar aanleiding van dit artikel vragen hebt kun je deze altijd stellen via ons contactormulier.