Over ons

Educatie

Het Informatiecentrum medicinale cannabis merkt een groot gebrek aan kennis over het gebruik van medicinale cannabis. Patiënten, apothekers en artsen begeven zich vaak in dit thema zonder daartoe voldoende uitgerust te zijn. Dit leid zowel bij zorgverleners als patiënten tot onbevredigende, soms zelfs negatieve, ervaringen met medicinale cannabis.

Het informatiecentrum medicinale cannabis heeft tot doel om, door het delen van de juiste informatie, deze situaties in de toekomst te voorkomen zodat medicinale cannabis uiteindelijk de positie kan innemen die het, op basis van de wetenschap, verdient.

Netwerk

Het informatiecentrum medicinale cannabis heeft een breed netwerk. Zo staan wij in contact met wetenschappers uit onder andere Spanje, Canada, Israël en de Verenigde Staten.

Daarnaast is er veelvuldig contact met mensen uit de wereldwijde cannabis-branche. Hierdoor is het informatiecentrum medicinale cannabis steeds op de hoogte van de nieuwste onderzoeken en ontwikkelingen

Transparantie

Alle informatie die het informatiecentrum medicinale cannabis deelt is gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeken. Op het moment dat wij kennis delen over een bepaald onderwerp zullen hierbij ook de links naar de onderliggende wetenschappelijke onderzoeken worden gedeeld.

Betrouwbaarheid

Het informatiecentrum medicinale cannabis zal geen medische claims doen. Wij zullen nooit de garantie geven dat medicinale cannabis met zekerheid werkt bij een bepaalde kwaal of ziekte. We kunnen wel ondersteunen in het veilig gebruiken (en kweken) van medicinale cannabis.

Wij stellen onze informatie beschikbaar aan  patiënten, zorgverleners en politici

Het informatiecentrum Medicinale Cannabis zal nooit kosten in rekening brengen voor verleende diensten.